Informacje o stowarzyszeniu

Prezes Stowarzyszenia: Jacek Kamiński
Wiceprezes Stowarzyszenia: Rafał Święty
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Gerard Glombik

Ankieta

Najważniejsze planowane działania

Które z naszych planowanych działań

uważasz za najważniejsze?

WYBIERZ TYLKO 3 ODPOWIEDZI

I WSKAŻ LOKALIZACJĘ (dzielnicę lub ulicę):


Remonty budynków komunalnych
Remonty dróg i ulic
Nowe miejsca parkingowe i postojowe
Nowe place zabaw
Nowe ścieżki rowerowe
Dodatkowe ławki
Wybiegi dla psów
Więcej imprez kulturalnych
Więcej imprez rozrywkowych
Nowe obiekty sportowe
Inne, wymień jakie:


Pozostałe ankiety

    Nawigacja

    Nasza społeczność

    Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie