Nasi samorządowcy

Jacek Kamiński - radny Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023

Wieloletni urzędnik, związkowiec i sprawny przedsiębiorca, który w naszym mieście z powodzeniem prowadzi swoją firmę. Społecznie działa tu od wielu lat, cieszy się sympatią i szacunkiem wielu mieszkańców Świętochłowic. Jego domeną jest racjonalna ocena rzeczywistości i konkretne działania. Od 2019 roku jest liderem i Prezesem Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice.

Przewodniczył zakładowemu związkowi zawodowemu Solidarność w Urzędzie Miasta Świętochłowice, gdzie przez 14 lat pracował na stanowiskach związanych z finansami miasta. Sprawdził się jako skutecznie działający związkowiec, a od 2018 roku z powodzeniem sprawuje funkcję radnego Rady Miejskiej, gdzie kieruje także komisją rewizyjną.
Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora ds Finansowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Świętochłowicach, gdzie zarządza finansami i optymalizuje procesy i przepływy.


Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie