Nasi samorządowcy

Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic kadencji 2018 - 2023

W wyborach samorządowych w 2018 kandydował z ramienia KWW Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice na prezydenta Świętochłowic. W pierwszej turze uzyskał 31,20% głosów, co dało mu drugi najlepszy wynik. W drugiej turze zdobył 50,35% poparcia, co przełożyło się na wybór na Prezydenta Świętochłowic, który to urząd objął 22 listopada 2018 roku.

W 2000 roku ukończył studia w zakresie edukacji społeczno-politycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (licencjat), a w 2002 roku – magisterskie studia politologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Kształcił się też podyplomowo z zarządzania projektami unijnymi w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Po studiach wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował m.in. w Westminster City Council. W 2006 powrócił do Polski i zamieszkał w Świętochłowicach, skąd pochodzi żona Agnieszka. W latach 2007–2011 pracował jako inspektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, następnie do 2012 zarządzał projektami informatycznymi w firmie konsultingowej. W latach 2012–2016 pracował w biurze rektora Politechniki Śląskiej, a od 2016 jako broker technologii w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. W 2015 powołał do życia stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice i został jego prezesem.


Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie