Nasi samorządowcy

Agnieszka Beger - radna Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach. Od kilkunastu lat związana zawodowo ze świętochłowickimi placówkami - szkołą i przedszkolami. Lubiana przez uczniów, doceniana przez rodziców, z pasją wykonuje swój zawód i spotyka się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta.

Zna potrzeby uczniów i placówek oświatowych, dlatego podejmuje działania w celu poprawienia sytuacji szkół i przedszkoli w naszym mieście.  Na spotkaniach z radnymi tłumaczy zawiłości i trudną sytuację oświaty, znając ją dobrze od środka.  Stara się, by radni, prezydenci i urzędnicy patrzyli na oświatę przez pryzmat potrzeb dzieci, a nie oczekiwań nauczycieli.

Jako członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu uczestniczy w spotkaniach i reprezentuje organ prowadzący w konkursach, czy innych wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Jej działania nie skupiają się wokół jednej dzielnicy. Pomaga każdemu mieszkańcowi, który zwróci się do niej. Prywatnie szczęśliwa mama bliźniaczek, pasjonatka fotografii i podróży.


Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie