Tworzymy obywatelskie społeczeństwo Świętochłowic

Jesteśmy młodą, rozwijającą się organizacją zrzeszającą mieszkańców i sympatyków miasta Świętochłowice. Od 2015 r. bardzo aktywnie uczestniczymy w społecznym oraz politycznym życiu naszego miasta.

 

Sprawdź co robimy

 

 

 

Naszym celem zrównoważony rozwój i naprawa miasta

Świętochłowice potrzebują koniecznych i bardzo pilnych zmian w każdym obszarze zarządzania. Dobrze wiemy, jakie działania są niezbędne do poprawy jakości życia w Świętochłowicach. Potrafimy określić właściwe priorytety.

 

Poznaj Priorytety

 

 

Chcemy, by o mieście decydowali zawsze jego mieszkańcy

Nasze relacje budowane są na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Doceniamy zarówno potencjał młodszych jak i doświadczenie starszych. Jeśli podzielasz i szanujesz nasze wartości, możesz stać się jednym z nas.

 

Dołącz do Przyjaznych

 

 

Czytelnie określamy wizję, misję oraz kluczowe wartości

Jesteśmy zdania, że wartość człowieka ma większe znaczenie niż wartość pieniądza. Kluczowe wartości to wszystkie te, na których zbudowane są zdrowe obywatelskie zachowania w każdej dziedzinie życia.

 

Przeczytaj więcej

 

 

Na blogu Przyjaznych Świętochłowic
    Od ponad miesiąca, chcąc czy nie chcąc, żyjemy w roku wyborczym. Kolejnym. Choć kampania nie ruszyła jeszcze pełną parą, pewne symptomy zwiastują, że poruszanie problematycznych tematów miasta przebudziło wszystkie osoby - bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie destabilizacji miasta – w trosce przed utratą władzy i korzyści uświadomiło im, że może  się ono zakończyć dla wielu bardzo boleśnie. Gdyby w 2010 roku zaczęła obowiązywać ustawa autorstwa PiS, w której główną bolączką obecnie rządzących jest dwukadencyjność, już teraz bylibyśmy w Świętochłowicach świadkami wyborczej paniki, tymczasem prawdopodobnie przesunie się ona na jesień.
Bieżąca sonda
Czy jesteś za zachowaniem w mieście osiedla domków fińskich?
Tak, niezależnie od tego czy będą tam mieszkania czy na działalność edukacyjną.
Tak, ale tylko jeśli zostaną zachowane na mieszkania
Nie, jestem za zburzeniem osiedla i sprzedaniem terenu
Nie wiem, nie mam zdania, lub nie interesuje mnie to

Przyjazne Świętochłowice to miasto przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. To miasto, w którym relacje między ludźmi są budowane są na zaufaniu i wzajemnym szacunku, gdzie doceniany jest potencjał tych młodszych i doświadczenie tych starszych. U jednych zaszczepiana jest przedsiębiorczość oparta na rozwiązaniach innowacjach; drudzy otrzymują wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonowanie podmiotów publicznych jest transparentne w oparciu o publiczny rejestr umów, a wsparcie organizacji NGO jest sprawiedliwe. Całość odbywa się w poszanowaniu miejscowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

 

Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice